Golden Visa

Golden Visa

Golden Visa

Es coneix com Golden Visa (també anomenada visa daurada o visat d'or) al visat de residència per inversors que permet residir i treballar legalment a Espanya a aquells extrangers no residents que realitzin una inversió significativa de capital. Aquest visat va ser creat per donar suport als emprenedors i a la seva internacionalització amb l'objectiu d'atraure inversors extrangers no comunitaris.

En tema immobiliari, l'adquisició de béns inmuables a Espanya s'ha de fer per un valor mínim d'almenys 500.000 euros lliures de càrregues o gravàmens, és a dir, sense prèstecs o hipoteques.

La durada de la Golden Visa és d'un any, excepte en la compra d'immobles mitjançant contracte d'arres, que en aquest cas és de sis mesos. Una vegada passat aquest termini l'inversor ha de sol·licitar una autorització de residència per a continuar residint i treballant a Espanya fins a un termini de validesa de tres anys.

Poden també sol·licitar el visat els familiars de l'inversor, cònjuge o persona vinculada amb una relació afectiva, fills menors de 18 anys o dependents econòmicament o ascendents a càrrec.

Aquest visat es regeix amb la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

A Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols podem ajudar-te amb l'obtenció del teu visat de residència amb Golden Visa. Informa't en les nostres oficines Finques Santa Cristina - Immo el Portalet

Vols Vendre una propietat?

Coneix el valor de mercat sol·licitant una avaluació gratuïta a Immo El Portalet